Sök efter media från: "Peter Gunnarsson"

AE föreläsning del 1

tips Kolla videocopilot.net

Uppladdad av  Peter Gunnarsson Ett år sedan 2 views 0  

Aga Szóstek – Design Thinking in action / 2015

The Design Thinking methodology is a simple framework that encourages diverse thinking to identify effective solutions to solve a problem or better meet customer need. It encourages participants to…

Uppladdad av  Peter Gunnarsson Ett år sedan 10 views 0  

Airi Lampinen om integritet i sociala media Part One

Öppen föreläsning om integritet i sociala media Airi Lampinen, Postdoctoral Researcher at Mobile Life Center, Stockholm University. Networked Privacy Beyond the Individual:…

Uppladdad av  Peter Gunnarsson Ett år sedan 7 views 0  

Airi Lampinen – Om integritet i sociala media (Part Two) / 2015

Öppen föreläsning om integritet i sociala media Airi Lampinen, Postdoctoral Researcher at Mobile Life Center, Stockholm University. Networked Privacy Beyond the Individual:…

Uppladdad av  Peter Gunnarsson Ett år sedan 4 views 0  

Alexandra Borg – Läsning 2.0 (del 1) / 2016

Denna öppna föreläsning handlar om digital läsning, nya lässtrategier och bokens omvandling. Ungdomar läser mer idag än tidigare, men läspraktikerna och…

Uppladdad av  Peter Gunnarsson Ett år sedan 6 views 0  

Anders Berglund – Om testning och designval / 2015

Öppen föreläsning med Anders Berglund om testning och designval Att skapa en innovation: former och modeller för att fatta de ”rätta” besluten. Anders Berglund…

Uppladdad av  Peter Gunnarsson Ett år sedan 4 views 0  

Ann Rosén – Instrumentutveckling (del 2) / 2016

Öppen föreläsning i medieteknik del 2 2016

Uppladdad av  Peter Gunnarsson Ett år sedan 1 views 0  

Ann Rosén – Instrumentutveckling (del 1) / 2016

Öppen föreläsning i medieteknik Från oasisblock till Stora Barriärorkestern. Ann Rosén presenterar en tioårig design- och konstnärlig process med…

Uppladdad av  Peter Gunnarsson Ett år sedan 1 views 0  

Anna Loverus – Swipe, Push och Snap. Om beteenden på internet / 2017

Öppen föreläsning i medieteknik

Uppladdad av  Peter Gunnarsson Ett år sedan 6 views 0  

Annika Hövik & Cecilia Mella – Jobba tillsammans! (del 1) / 2017

Hur jobbar man på Valtech i tvärfunktionella team? Hur hänger design och teknik ihop? Hur arbetar man för att ha en sammanhållen strategi för de olika kanalerna och…

Uppladdad av  Peter Gunnarsson Ett år sedan 0 views 0  

Arina Stoenescu – Typografi och Politik (del1) / 2018

Arina Stoenescu föreläser om Typografi och Politik i MB416 - Hur kan bokstävernas utformning och arrangemang berätta mer än det som en text vill ha förmedlat med sitt…

Uppladdad av  Peter Gunnarsson Ett år sedan 2 views 0  

Arina Stoenescu – Typografi och Politik (del1) / 2018

Arina Stoenescu föreläser om Typografi och Politik i MB416. Andra timmen. - Hur kan bokstävernas utformning och arrangemang berätta mer än det som en text vill ha…

Uppladdad av  Peter Gunnarsson Ett år sedan 6 views 0  

Bo Bergström – Visuellt (forts.) / 2014

öppen föreläsning i medieteknik (del 2)

Uppladdad av  Peter Gunnarsson Ett år sedan 4 views 0  

Bo Bergström – Visuellt (introduktion) / 2014

Öppen föreläsning i medieteknik (del 1)

Uppladdad av  Peter Gunnarsson Ett år sedan 7 views 0  

Fatima Jonsson – Att vara eller inte vara på nätet? (del 1) /2017

Öppen föreläsningen av Fatima Jonsson Fil Dr. Forskar om sociala relationer och identitetskapande på Internet.behandlar denna gång online anonymiteters dilemman,…

Uppladdad av  Peter Gunnarsson Ett år sedan 2 views 0