Sök efter media från: "Anna Nyquist"

NatureBizz Workshop på Vallentuna teater 6 november 2019 Intervjuer med deltagare

NatureBizz är ett EU Interreg Central Baltic finansierat projekt som syftar till att stötta tillväxt och konkurrenskraft för gröna mikroföretagare i…

Uppladdad av  Anna Nyquist on januari 13, 2020 6 plays 0  

NatureBizz Workshop på Vallentuna teater 6 november 2019

NatureBizz är ett EU Interreg Central Baltic finansierat projekt som syftar till att stötta tillväxt och konkurrenskraft för gröna mikroföretagare i…

Uppladdad av  Anna Nyquist on januari 13, 2020 17 plays 0