Sök efter tagg: "#agresso"

Hur beställer jag litteratur i Agresso/Unit4

Hur beställer du litteratur i Agresso/unit4

Uppladdad av  Johan Reynols on april 12, 2021 0 plays 0  

Aktivera ersättare i Agresso

Denna film beskriver hur du aktiverar en ersättare i Agresso/Unit4. Har du frågor gällande Agresso/Unit4 kan du vända dig till fakturahantering@sh.se

Uppladdad av  Annica Kaneberg on november 19, 2020 22 plays 0  

Attestera en faktura

Denna film beskriver hur du attesterar en faktura i Agresso/Unit4. Har du frågor gällande att attestera en leverantörsfaktura kan du vända dig till fakturahantering@sh.se

Uppladdad av  Annica Kaneberg on november 18, 2020 17 plays 0  

Godkänna en leverantörsfaktura

Denna film beskriver hur du godkänner en faktura i Agresso/Unit4. Har du frågor gällande att godkänna en leverantörsfaktura kan du vända dig till fakturahantering@sh.se

Uppladdad av  Annica Kaneberg on september 25, 2020 32 plays 0