Sök efter tagg: "zoom"

Låt deltagare själva gå mellan Breakout Rooms

Filmen visar hur du kan ställa in Breakout Rooms för ett Zoom-möte så att deltagare själva kan gå in och mellan olika rum. För att denna funktion ska fungera…

Uppladdad av  Victoria Naverfeldt on oktober 20, 2020 3 plays 0  

Förbered breakout-rooms i Zoom

Filmen visar hur du kan förbereda breakout-rooms i zoom med deltagare. Du förbereder deltagare i breakout-rooms via zoom i en webbläsare sh-se.zoom.us sign in sign in with sso …

Uppladdad av  Victoria Naverfeldt on april 07, 2020 111 plays 0  

Spela in zoom möten för att använda senare - video och skräminspelning i ett.

Vi visar hur du ställer in möten så att du när du spelar in får med både din video och den skärm du delar (tex en power point presentation). Vi visar även…

Uppladdad av  Anna Nilsson on april 03, 2020 31 plays 0  

Spela in zoom möten, spara och hitta dem på din dator

I filmen visar vi hur du enkelt spelar in ett zoom möte. Vi berättar helt kort om "till vad" du kan använda de inspelade filmerna samt visar hur du väljer vart dina…

Uppladdad av  Anna Nilsson on mars 27, 2020 29 plays 0