Sök efter tagg: "östersjön"

Paneldiscussion: "Swedish Accession to NATO: The Shifting Geopolitics of the Baltic Sea Region"

Sweden’s application to join the NATO alliance represents the most profound shift in its international positioning in the 21st century. • Why does a country leave behind centuries of…

Uppladdad av  Sophia Nilsson Spelar

Varför är det så svårt

Vi vet att vi måste ställa om till en mer hållbar livsstil för klimatets skull, ändå är det så svårt. Det här gapet mellan kunskap och handling…

Uppladdad av  Sophia Nilsson Spelar

Ett föränderligt hav_version3

Thomas Andrén, docent i marin kvartärgeologi, har studerat Östersjöns botten i drygt 30 år. Genom att undersöka sediment, lager av lera, från tusentals år…

Uppladdad av  Sophia Nilsson Spelar

Destination framtid

Ignė Stalmokaitė, doktor i miljövetenskap, har studerat redarbranschens övergång mot mer hållbara transporter. En bransch som ofta pekas ut som bakåtsträvande men…

Uppladdad av  Sophia Nilsson Spelar

Kira Gee om havsplanering

Östersjöns resurser är inte obegränsade. För att det unika innanhavet och Östersjöregionen ska ha en hållbar framtid krävs rätt verktyg, och ett…

Uppladdad av  Sophia Nilsson Spelar